Școala Doctorală Științe Juridice

Universitatea de Stat din Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE

Școala Doctorală Științe Juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova reprezintă o structură organizatorică și administrativă, fără personalitate juridică.

Misiunea Școlii Doctorale Științe Juridice este de a realiza și dezvolta activitatea de educație doctorală și implicit de cercetare științifică aprofundată, în domeniile sale de competență, pentru beneficiul și progresul societății.

Scopul Școlii Doctorale Științe Juridice este de a realiza interconexiuni dintre ştiinţă şi educaţie, dintre excelenţă şi performanţă în cercetarea doctorală, pentru valorificarea şi dezvoltarea tezaurului ştiinţific, dezvoltarea unui mediu de cercetare performant, centrat pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional.

Svetlana SLUSARENCO

Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice

Date de contact:

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD -2009, str. Alexe Mateevici, 60, blocul 2/1, biroul 121

Telefon: +373 69143020

Email: svetlana.slusarenco@usm.md

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE oferă pregătire la următoarele profiluri și specialitățile științifice

Profilul: 551. Teoria generală a dreptului

Specialitatea:

551.01. teoria generală a dreptului

Profilul: 552. Drept public

Specialitatea:

552.01. Drept constituţional

552.02. Drept administrativ

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

552.04. Drept funciar şi al mediului

552.05. Drept informaţional

552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii

552.07. Drept contravenţional

552.08. Drept internaţional şi european public

Profilul: 553. Drept privat

Specialitatea:

553.01. Drept civil

553.02. Dreptul afacerilor

553.03. Drept procesual civil

553.04. Dreptul familiei

553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale

553.06. Drept internaţional şi european privat

Profilul: 554. Drept penal

Specialitatea:

554.01. Drept penal şi execuţional penal

554.02. Criminologie

554.03. Drept procesual penal

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved